ដើម្បីបង្កើតបានណិតវើកមួយតើត្រូវមានឧបករណ៏អ្វីខ្លះ?

2016-09-21 chamroeunrith

សព្វថ្ងៃនេះ អុីនធឺណិត មានសារៈសំខាន់ណាស់សំរាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា វាសឹងតែដូចជាអគ្គីសនីប្រើតាមផ្ទះទៅហើយ ។ មនុស្សគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានសុទ្ធតែស្គាល់អុីនធឺណិត និង ប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃ។ក៏ប៉ុន្តែបើសួរថា អុីនធឺណិត ជាអ្វីអោយប្រាកដអត់ដឹងទេ។ អុីនធឺណិត ជាមធ្យោបាយ ឬ ជាផ្លូវសម្រាប់អោយ អ្នកប្រើប្រាស់អាចទៅដល់កន្លែងណាមួយដែលគេចង់ទៅ ចុះកន្លែងដែលចង់ទៅនោះជាអ្វី? កន្លែងដែលអ្នកប្រើប្រាស់ចង់ទៅនោះភាគច្រើនគឺ មើលពត៏មាន មើលវីដេអូ រឿងផ្សេងៗដែលនៅក្នង Server។

5 ចំនុច គួរតែស្វែងយល់សម្រាប់អ្នកអាយធី

2016-09-21 chamroeunrith

១. ដាច់Internet ប្រើអីអត់បានទេ ? ចំពោះពាក្យនេះហាក់ដូចជាខុសពាក់កណ្តាល ព្រោះថាដាច់Internetគឺមិនអាចប្រើប្រាស់ទៅខាងក្រៅបាន តែចំពោះការ share ឯកសារនៅក្នុងណិតវើកវានៅដំណើរការធម្មតា ឬ Printer sharing នៅប្រើប្រាស់បានធម្មតា។

Basic Command សម្រាប់ បង្កើត VLAN នៅក្នុង Cisco Switch

2016-09-20 chamroeunrith

អត្ថបទនេះនឹងលើកយក Basic Command របស់ Cisco Switch មកបង្ហាញ។ តើ basic command របស់ Switch ផ្តោតសំខាន់ទៅលើអ្វីទៅ? Command របស់ Switch គឺសំដៅទៅលើ Command ទាំងឡាយណាសម្រាប់ប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើ VLAN

ស្វែងយល់ពីភាពខុសគ្នារវាង STATIC ROUTE និង DYNAMIC ROUTE

2016-09-20 chamroeunrith

តើអ្វីទៅជា IP Routing? IP Routing: ជាដំណើរការនៃកាបញ្ជូនទិន្នន័យពីកុំព្យូទ័រនៅក្នុងណិតវើកមួយទៅកាន់កុំព្យូទ័រផ្សេងទៀតនៅក្នុងណិតវើកផ្សេងទៀត។ Routing ដំណើរការនៅក្នុង Router ដោយ Router OS.

ស្វែងយល់ពី LAN និង Virtual LAN (VLAN)

2016-09-20 chamroeunrith

តើអ្វីទៅជា Local Area Network (LAN)? LAN កើតចេញពីការភ្ជាប់កុំព្យូទ័រចាប់ពី២គ្រឿងឡើងទៅ ដើម្បី Share Resource ឬ ឯកសារផ្សេងៗ ឬ ក្នុងគោលបំណងដើម្បីចែកចាយInternetគ្នាប្រើប្រាស់។ បើ LAN មួយមាន Computer ភ្ជាប់ដោយខ្សែផង និង ភ្ជាប់ដោយ Wireless តើចាត់ទុកជា LAN ដែរឬទេ? ចំនុចនេះក៏ចាត់ទុកថាជា LAN មួយដែរបើទោះឧបករណ៏ទាំងនោះត្រូវបានភ្ជាប់គ្នាដោយប្រើប្រាស់។

តើអ្វីទៅជា Virtualization Technology?

2016-09-19 chamroeunrith

Virtualization ជាបច្ចេកវិទ្យាថ្មីមួយដែលប្រើប្រាស់ software ដើម្បីធ្វើជាម៉ាស៊ីន សិប្បនិម្មិតដែលមានកំលាំងប្រហាក់ប្រហែលនិងម៉ាស៊ីន Computer Server ទូទៅ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ Virtualization ប្រភេទថ្មីៗអាច Clone Dedicate Server ទៅជា Virtual machine បានផងដែរ។

រៀបចំរចនាដ្យាក្រាមសំរាប់ បង្កើតកម្មវិធី ជាមួយ Draw.io

2016-08-28 techfree

ការរៀបចំរចនារូបរាងខាងក្រៅរបស់កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ ឬរចនាសម្ព័នទិន្នន័យ គឺជាកិច្ចការចាំបាច់មួយ មុននឹងចាប់ផ្តើមសរសេរកូដ។ ដ្យាក្រាមផ្សេងៗដូចជា Unified Modeling Language (UML) Entity Relation (ER) និង Flowchart ជាដើម ត្រូវបានគេប្រើសំរាប់រចនារូបរាងខាងក្រៅរបស់កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ។

ដើម្បី​បង្កើតវេបសាយ (Website) ត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្លះ?

2016-06-28 techfree

បច្ចុប្បន្នវេបសាយ (Website)ដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងការជួយផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផល សេវាកម្ម ឬព័ត៌មានផ្សេងៗរបស់ប្រទេស ក្រសួង ក្រុមហ៊ុន អង្គការ ស្ថាប័ននានានៅតាមបណ្តាយអ៊ីធឺណិត (Internet)។ វេបសាយគឺជាកន្លែងមួយដែលអាចអោយអតិថិជនឬអ្នកប្រើប្រាស់នៅលើពិភពលោកចូលមកយកព័ត៌មានផ្សេងៗបានយ៉ាងងាយស្រួល។

1 6 7 8